Impressum

Administrator strony internetowej:
Property-Cockpit AG
Hinterbergstrasse 56
CH-6312 Steinhausen
Schweiz
KRS Zug: CH-170.3.030.163-4
NIP: CHE-113.313.673
Telefon: +41-41-5601230

Zarząd: Matthias Henschel (Przewodniczący)
eMail: info@property-cockpit.com

Upoważniony do reprezentowania: Matthias Henschel

Administrator: Heiko Dietz

Redakcja online: Alexander Claashen

Zwolnienie z odpowiedzialności
Zawartość naszych stron została stworzona z wielką starannością. Jednak informacje nie roszczą prawa do ich kompletności. Ich aktualność odpowiada czasowi sprawdzenia. Błędy w druku i pomyłki są zastrzeżone.
Osoby zaangażowane w www.property-cockpit.com nie mają wpływu na układ i zawartość stron, do których prowadzą linki. W momencie łączenia naszej strony z zewnętrznymi stronami sprawdzano zawartość połączonych stron. Nie mamy możliwości sprawdzania zmian na tych stronach (i wszystkich podstronach lub dalej połączonych stronach) po tym czasie. Z tego powodu niniejszym dystansujemy się wyraźnie od wszystkich treści stron powiązanych z lub na www.property-cockpit.com.

Dokumentacja:

https://unsplash.com/
https://billionphotos.com/
https://www.pexels.com/
https://www.dreamstime.com
https://www.iconfinder.com