Az Interholiday Általános Szerződési Feltételei bérbeadók számára

(az alábbiakban„Property-Cockpit” megnevezéssel)

Definíciók
Az alábbi, félkövéren szedett kifejezések érvényesek az Interholiday szerződéseinek és a hozzá tartozó ÁSZF vonatkozásában:

A Property-Cockpit használata
Minden olyan tevékenység, amely a bejelentkezés után a Property-Cockpit-en történik, egészen a kijelentkezésig.

A tulajdonos ajánlata
A bérbeadó által a Property-Cockpit-en rögzített objektumok, figyelembe véve a kapcsolódó adatokat, például az ingatlan leírását, elérhetőségét, nettó árait, képeit stb. Ezek a bérbeadó ajánlatai vagy ajánlatok cím alatt kerülnek megnevezésre. A bérlő jogosult arra, hogy lefoglalja ezeket az ajánlatokat, és így kössön szerződést a bérbeadóval.

Adatok a bérlőről
Minden olyan információ, amely bármilyen módon a bérlőhöz kapcsolódik.

Adatvédelem
Az adatvédelmi irányelvek a közvetítői szerződés szerves részét képezik, és aktuális verziójuk elérhető a Property-Cockpit-en az alábbiak szerint: https://www.property-cockpit.com/hu/adatvedelem/. Ebben kerül megfogalmazásra, hogy az Interholiday hogyan rögzíti, használja, továbbítja és tárolja a tulajdonosok személyes adatait, és a tulajdonosnak milyen jogai és kötelezettségei vannak – a hatályos előírások alapján – az Interholiday-en keresztül az adatkezeléssel összefüggésben.

Adók
Bármely bevétel, szállás, idegenforgalmi vagy egyéb látogatói vagy jövedelemadó, amely a bérléssel kapcsolatos a lakóhely szerinti országban esedékes. Ezekért a bérbeadó felelős. Az Interholiday is adóköteles a maga székhelyén.

Általános Szerződési Feltételek bérbeadó felé
Az Interholiday Általános Szerződési Feltételei, amelyek szerves részét képezik ennek az ügynöki szerződésnek, és az aktuális változata mindig megtalálható a Property-Cockpit-en. Ismerteti a meglévő programozás folyamatát. Változtatásokra nincs lehetőség, ezek elutasításra kerülnek.

Az ajánlatok minőségének ellenőrzése
Ajánlatok vizsgálatát Interholiday a feltételek C / 2. szakasz szerint azzal a céllal végzi, hogy adott esetben a bérbeadó számára a foglalások számának növeléséhez tanácsot adjon. A minőségellenőrzés minden esetben önkéntes alapon történik, és nem része az Interholiday szerződéses szolgáltatásainak.

Az információk időszerűsége
A bérbeadó kötelezettsége, hogy a Property-Cockpit-en teljes körűen, a tényleges feltételeknek és elérhetőségnek megfelelően összegyűjtse az ajánlataival kapcsolatos összes adatot, ezt rendszeresen felülvizsgálja és aktualizálja. A Property-Cockpit-en rendelkezésre álló adatok szolgálnak alapul a foglalásokhoz.

Azonosítás
Interholiday-nak az Általános Szerződési Feltételek C / 5. szakasza szerint bármikor jogában áll az objketum tényleges létezéséről vagy azonosításáról, és / vagy az elidegenítés jogáról igazolást kérni.

Bejelentkezés
A Property-Cockpit-en a bérbeadó felhasználónevével és jelszavával való bejelentkezés folyamata. A bérbeadó egyedüli felelőssége, hogy bejelentkezési adatait senki ne használja. Ő felelős a bejelentkezéssel végzett valamennyi tevékenységért.

Bérbeadó
Természetes vagy jogi személy, aki az ingatlan bérbeadásához szükséges jogokkal rendelkezik. Egyetlen szerződő fél, aki a szerződéses megállapodás szerinti a szállást a bérlő számára biztosítja és a bérlő felé felelős. E szerződés keretében szerződő fél.

Bérleti díj
A bérlőnek az objektum biztosításáért járó díjazása, beleértve az utazási irodák jutalékát, az adókat, a díjakat és az Interholidaynek a közvetítés során felmerülő összes költségét. Az ebben foglalt nettó árakat a közvetítő a bérbeadó nevében elfogadja, és a bérbeadónak az alábbi 6. szakasz értelmében továbbítja.

Bérlő
Természetes vagy jogi személy, aki a megadott időtartamra a bérbeadónak járó bérleti díj megfizetése ellenében az ingatlant rendeltetésszerzűen használja. Ő a bérbeadó közvetlen szerződéses partnere.

Egyetemes felelősség
Amit ebben a megállapodásban vagy a feltételekben egyetemes felelősségként említettük, azt jelenti, hogy minden adós (több bérbeadó esetén minden bérbeadó) a károsulttal szemben felelősséggel tartozik a teljes követelés vagy összes kár összegéért. Ennek megfelelően, a károsult döntése, hogy melyik adóst vagy kötelezettet vonja felelősségre, illetve hogy mindenkivel vagy csak egyesekkel szemben van követelése. Lehetősége van mindenkitől a kár egészének vagy csak egy részének megtérítését követelni. Minden adós kötelezett marad a teljes követelés teljesítéséig.

Esedékesség
Az az időpont, amelytől a hitelező igényt nyújthat be, és az adósnak teljesítenie kell.

Érkezési és elutazási jegyzőkönyv
Az érkezési és elutazási jegyzőkönyv a Property-Cockpit-en rendelkezésre áll. Lehetővé teszi a bérbeadó számára, hogy érkezéskor és elutazáskor egy egységes dokumentumot nyújtson a bérlő felé. A jegyzőkönyv használata csökkenti a reklamációk számát.

Értékesítő partnerek
Interholiday üzleti partnerei, amelyek szintén webhelyeket üzemeltetnek az ajánlatok megjelenítéséhez (pl TUI, Booking, Verlag Springer, Airbnb, Priceline, utazási irodák és még sokan mások), és a saját honlapjukon a Property-Cockpit-en rögzített ajánlatokat kínálják az Interholiday együttműködésével.

Fizetés a helyszínen
A helyszíni fizetés bizonyos feltételek mellett lehetőséget biztosít arra, hogy a bérlő bérleti díját a bérbeadónak a helyszínen euróban kifizesse. Ezekben az esetekben a lemondásokért kártérítés fizetése nem lehetséges.

Foglalások
A bérlő foglalásának elfogadása a bérbeadóra vonatkozóan kötelező érvényű. Ezt az Interholiday a bérbeadó nevében és számlájára elfogadja és megerősíti a bérlő felé, a bérbeadó által a Property-Cockpit-en megadott feltételek alapján.

Foglalási naptár
A bérbeadó és az Interholiday számára kötelező érvényű naptár a Property-Cockpit-en, mely a bérbeadó által beállított foglalható időszakokat tükrözi. A foglalási naptár minden bejegyzése a Property-Cockpit-en és a downstream weboldalakon / platformokon bármikor, a 4. szakasz 3. pontjának megfelelően azonnal megjelenik. Utólagosan nem módosíthatók.

Ingatlan
Objektum (ház, lakás, mobil home, kemping, szoba és egyéb szálláshelyek nyaraláshoz), melyet az ajánlat alapján a megadott időtartamra vonatkozó foglalás, és a bérbeadónak járó bérleti díj megfizetése ellenében a bérbeadó a bérlő részére rendelkezésre bocsát.

Ingatlan hiányos állapota
Az objektum bármilyen negatív eltérése a szerződésben vállaltakhoz képest, függetlenül annak okától.

Ingatlankezelés
Összefoglalja a C / 1. pont értelemben a bérbeadó oldaláról a Property-Cockpit-en lévő összes adatot, amely az ajánlatokkal összefügg. A bérbeadó felel az Inerholiday és a bérlő felé, különösen az adatok pontosságáért, időszerűségéért és teljességéért.

Inkasszó
Az Interholiday minden olyan lépése, amely a bérlőnek a Bérleti szerződés értelmében esedékes bérleti díjának megfizetésére irányul, beleértve a Bérbeadó minden igényét.

Interholiday
Az Interholiday az Interholiday AG, Steinhausen, Svájc megbízásából a svájci székhelyű Holiday Home Group AG, Steinhausen, Svájc cégcsoport tagjaként működik. A bérbeadó és a bérlő között közvetít a bérbeadó megbízásából, hogy nevében és számlájára vendégeket keressen. A keresés költségeit az Interholiday maga viseli. Az Interholiday nem része a bérlő és bérbeadó közötti bérleti szerződésnek, és nem vállal semmilyen szavatosságot a szerződés kifogástalan teljesítéséért.

Jutalék
Interholiday a 6. szakasz 3. pontjának megfelelően az ügynöki tevékenységéért járó díjazás. A jutalékot a bérbeadó viseli minden egyes bérleti szerződés esetében, amelynek mértéke a nettó ár, az árfolyam, az adó és más tényezők függvénye. Az Interholiday jogosult a bérlő részére átvett bérleti díjból teljes jutalékát visszatartani és abból a költségeit fedezni.

Kárpótlás a kihasználatlanságért
A bérbeadó kártérítési igénye meg nem érkezés esetén, melynek kiszámítása a fizetési és a szerződési feltételek figyelembevételével történik.

Kihasználatlanság
Az objektum státusza, amelyet a megadott időszakban a bérbeadó, a bérlő vagy más harmadik fél sem használ ténylegesen, még akkor se, ha korábban erre az időszakra rendelkezésre állt egy foglalás.

Közvetítő
Az Interholiday funkciója, amelyet a Bérbeadó nevében és számlájára lát el ezen ügynökségi szerződés alapján, és ennek keretében más értékesítési csatornákon és bérlő részére is kínál és közvetít. Az így közvetített bérleti szerződés kizárólagos szerződő felei a bérbeadó és a bérlő.

Leírás
A bérbeadó minden adata a Property-Cockpit-en, amely egy adott objektumra és az ahhoz kapcsolódó ajánlatra vonatkozik. Az Interholiday összeállítja az összes adat átfogó leírását, amely az értékesítési csatornáktól függően különbözőképpen összeállítható. A bérbeadó számára csak az általa a Property-Cockpit-en megadott adatok relevánsak.

Lemondás
Lefoglalt ajánlat, illetve egy már megkötött bérleti szerződés törlése, a megállapodás szerinti bérleti időszak kezdete előtt.

Nettó árak
A bérbeadó által a bérlő tartózkodására megszabott ár, amelyet az Interholiday a bérbeadó részére továbbítani köteles. A nettó ár alapján az Interholiday meghatározza a piaci jutalékot és a bérlő által fizetendő bérleti díjat.

Opciók
Az opció egy nem elkötelező jellegű, ingyenes bérlői foglalás, amely általában csak 1-2 napig érvényes és azután automatikusan lejár, vagy fix foglalássá válik.

Property-Cockpit
Online platform, melyet az Interholiday a bérbeadó rendelkezésére bocsátott a https://portal.holiday-home.org weboldalon az ingatlanok / cím alatt ajánlatok rögzítéséhez.

Rendelkezésre állás / Foglaltság
Azok a periódusok, amelyekben a foglaltsági naptár szerint lehetőség van a szóban forgó objektum bérlésére, és ez alapján a megfelelő ajánlat közvetítésére.

Szerződés szerinti szálláshely
A bérlő részére biztosított szállás a kitöltött bérleti szerződéssel és a bérbeadó kapcsolódó ajánlatával minden szempontból megegyezik, megfelel a Property-Cockpit-en a bérbeadó által megadott leírásnak és feltételeknek a bérlő szemszögéből.

Teljesítés változtatása
A bérlő tartózkodása alatt bekövetkezett minden eltérés, mely a bérleti szerződés megkötésének időpontjában fennálló ajánlatához képest változtatás (például visszatérítések, kiegészítő szolgáltatások vagy a szerződés egyéb módosításai). A bérbeadó közvetlenül a bérlővel – az Interholiday minden felelőssége / kötelezettsége nélkül – egyezik meg. Az Interholiday nevében tett nyilatkozatok írásbeli megerősítés nélkül tilosak.

Visszaigazoló e-mail
Automatikusan elküldött e-mail a Property-Cockpit-ről a bérbeadó részére, amelyet az ingatlan adataiban végrehajtott minden módosítás után elküld a rendszer a megadott szerződéses e-mail címre. Ezt az e-mailt akkor is elküldjük, ha a bérbeadó megbízza az Interholiday egyik munkatársát a változtatás beállításával. A beállíott változtatás kötelező érvényű a bérbeadó számára.

Bevezetés

A bérbeadó megbízza az Interholidayt, hogy jutalék fizetése ellenében közvetítőként a bérleti szerződéseket közvetítse, és felhatalmazza az Interholidayt, hogy nevében és számlájára ajánlatait harmadik fél részére bérlés céljából közvetítse, és a megfelelő bérleti szerződést nevében és számlájára megkösse.

A) Hatály

1. Ezek az Általános Szerződési Feltételek a Property-Cockpit használatakor az Interholiday és a szállásadó közötti együttműködésre vonatkoznak. A Property-Cockpit használatakor minden alkalommal elismeri a bérbeadó a mindenkori érvényes Általános Szerződési Feltételeket és Adatvédelmi Szabályokat, melyek elérhetőek a https://www.property-cockpit.com/hu/adatvedelem/ cím alatt.
2. Az Interholiday bérbeadóra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei kizárólag az Interholiday és a bérbeadó közötti közvetítői szerződésre vonatkoznak. Annak ellentmondó, vagy tőle eltérő feltételek ezúton kifejezetten kizártak, hacsak az Interholiday eltérő írásbeli hozzájárulása nem áll rendelkezésre. A bérbeadóra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek akkor is érvényesek, ha Interholiday – függetlenül attól, hogy a bérbeadó ezzel ellenkező feltételeit ismerte vagy sem – szolgáltatásait hiánytalanul teljesíti.
3. A bérbeadóra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek nem csak az eredeti szerződésre érvényesek, melyre először a megállapodás megszületett, hanem az azt követő szerződésekre és ajánlatokra is, illetve az eredeti szerződéstől függetlenül az összes további szerződésre abban az esetben is, ha ezeket az Általános Szerződési Feltételek nem kifejezetten tartalmazza.
4. A bérbeadóra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek változtatásairól a bérbeadó a Property-Cockpit-re való bejelentkezése előtt figyelemfelkeltő felhívás formájában tájékoztatást kap.

B) Ajánlatok kezelése és a bérbeadó felelőssége

1. A bérbeadó az ajánlatát az Interholiday Property-Cockpit felületén szabadon kezelheti. A Property-Cockpit számos lehetőséget biztosít, hogy a bérbeadó a saját feltételeit a kívánságainak megfelelő beállíthassa. A bérbeadó felel az Interholiday, ill. a viszonteladók (harmadik fél) és saját bérlői felé minden beállításért és adatközlésért. A bérbeadó köteles az ajánlatokra vonatkozó, vagy ahhoz kapcsolódó adatokban lévő változtatásokat a Property-Cockpit-en haladéktalanul megtenni, az adatokat rendszeresen ellenőrizni, különös tekintettel arra, hogy mindig aktuálisak és hiánytalanok legyenek.
2. Az Interholiday jogosult és kizárólagos joga van, hogy a bérbeadó minden szabadnak jelzett időszakát kiközvetítse, és ez által a bérbeadó nevében megfelelő bérleti szerződéseket kössön. Az Interholiday nem volt és nem lesz sem részese, sem egyéb úton érdekelt a bérbeadó és a bérlő közötti szerződéses kapcsolatban.
3. A bérbeadó köteles az Interholiday Property-Cockpit Kalendárium felületén a saját foglalásait bejelölni, hogy ezzel elkerülje a fizetésköteles dupla foglalásokat. Az Interholiday a bérbeadó jelzéséig az ajánlatokat világszerte közvetíti, amelyek teljesítéséért a tulajdonos maga felel.
4. A bérbeadó szabadon jelölhet saját foglalásokat. Ez egészen addig nincs korlátozva, amíg erről egy külön megállapodás nem születik.
5. Amennyiben a bérbeadó megsérti a bejelölésre vonatkozó kötelezettségét, a károkozásért felelősséggel tartozik az Interholiday, egy esetleges harmadik fél és a bérlő felé.

C) Ajánlatok

1. A bérbeadó szabadon rögzítheti az ajánlatait. Ő a felelős az objektumok, a foglaltság, a költségek, a rezsi, az útleírás és a környék, stb. teljeskörű, naprakész, pontos és hiteles információiért, leírásásért. Ő felel a bérlő és az Interholiday felé bármilyen téves információért, akkor is, ha az Interholiday korábban az objektumot személyesen is megtekintette. Ez akkor is érvényes, ha a bérbeadó az Interholidayt bízta meg, hogy a nevében változtatásokat végezzen a Property-Cockpit felületén. A bérbeadó által biztosított fényképeknek naprakésznek kell lenniük, és a tulajdonos által bármikor aktualizálhatóak. A bérbeadó az objektumadatokhoz, különösképpen az objektum képeihez átadja az Interholiday részére a használati jogot, hogy ezeket marketingcélokra, és az Interholiday ill. szerződéses partnerei egyéb oldalaira feltehesse, marketing és reklámcélokra, valamint prezentációkhoz felhasználja. Ebben az összefüggésben a bérbeadó biztosítja az Interholiday számára a jogot arra, hogy reklámozza és bemutassa szolgáltatásait a Google Térképen és más oldalakon. A bérbeadó biztosítja Interholidayt arról, hogy a Property-Cockpit-re feltöltött valamennyi ingatlanadat (mint pl. képek) jogos tulajdonosa, és ezért Interholiday felé korlátlan felelősséggel tartozik.
2. Az Interholiday a Property-Cockpit felületén rendszeres időközönként a bérbeadó ajánlatain minőségellenőrzést hajt végre, és még több foglalás generálásához a bérbeadónak különböző módosításokat javasol.
3. A bérbeadó felelős az Interholiday és a bérlő felé általa a Property-Cockpit felületén megjelentetett ajánlatok leírásáért. Az Interholiday ennek alapján fogja az objektumot a bérbeadó nevében és számlájára világszerte megjelentetni, és a megfelelő foglalásokat megtenni. Minden foglalásnak ami a rögzített leírás alapján történt, a leírásnak megfelelően kell teljesülnie. A bérbeadó által történt változások akkor lépnek érvénybe, ha ezeket az Interholiday jóváhagyta, és csakis az ezt követő foglalásokra érvényesek. A már kiközvetített foglalásokat a bérbeadónak a korábban ígért feltételeknek megfelelően kell lebonyolítania.
4. A bérbeadó köteles az objektumot a bérlőnek tiszta, sértetlen és használható állapotban átadni. Az ingatlannak alkalmasnak és felszereltnek kell lennie a bérbeadó által meghatározott személyek számának fogadására. Az objektum átadásakor a mindenkori bérbeadó köteles a bérlővel az Interholiday által biztosított Érkezési- és Elutazási jegyzőkönyvet aláíratni, egy esetlegesen később felmerülő reklamáció elkerülése érdekében. Ebben a jegyzőkönyvben a kulcsátadás, a kaució és az objektum szerződéses átadása szabályozott. A bérlő által aláírt eredeti Érkezési- és Elutazási jegyzőkönyvet az Interholiday kérésére a bérbeadónak a reklamáció elutasítására rendelkezésre kell bocsátania.
5. Az Interholiday javasolja a bérbeadónak, hogy a bérlő az objektum visszaadásakor az Érkezési- és Elutazási jegyzőkönyvön aláírásával megerősítse a helyes átadást. Amennyiben a bérbeadó erről lemond, és a bérlő a későbbiekben az Interholiday-nál reklamál, az Interholiday jogosult a bérbeadótól a panaszkezelés fedezésére egy 50 Eurós átalánydíj felszámolására. Az ezen felüli mértékű kár érvényesítése elbírálásra kerül.
6. A bérlő ott tartózkodása alatti, az objektummal kapcsolatos szolgáltatásban, visszatérítésben, kiegészítő szolgáltatásban bekövetkező vagy egyéb változtatásokat a bérbeadónak a bérlővel kell egyeztetni. Az Interholiday tájékoztatja a bérlőt, hogy a tartózkodás ideje alatt minden problémát a bérbeadóval kell tisztáznia. A bérbeadó nem jogosult az Interholiday nevében nyilatkozatot vagy jogi lépéseket tenni. Az Interholiday nem felel a bérlő vagy a vele érkezők viselkedéséért, vagy a háziállatok által esetlegesen okozott károkért.
7. Az objektum elidegenítése esetén a bérbeadó köteles a jelen szerződést minden jogával és kötelezettségeivel a jogutódjára átruházni, és garantálni, hogy a már visszaigazolt foglalásokat az új tulajdonos teljesíti. Ellenkező esetben a régi és az új tulajdonos egyetemlegesen felel a kialakult következményekért. A szerződés átadására a Property-Cockpit-en rendelkezésre álló formanyomtatványt kell használni. Ugyanez vonatkozik a bérbeadó halála esetén is. Az örökös, szerződő félként szerződik, és ezzel vállalja, hogy ezt teljesíti. A bérbeadói szerződés aláírásával a bérbeadó igazolja, hogy már megtette vagy folyamatban van a szükséges óvintézkedések megtétele. Ennek igazolására az Interholiday bármikor kérheti a vonatkozó dokumentumok benyújtását.

D) A Property-Cockpit használata

1. Annak érdekében, hogy a bérbeadó a Property-Cockpithez hozzáférhessen és használhassa szolgáltatásait, egy felhasználói fiókot kell regisztrálnia. Amikor a bérbeadó egy jogi személy számára felhasználói fiókot regisztrál, garantálja, hogy erre jogosult. A bérbeadó az Interholiday felé felel a helyes, aktuális és teljes információért. Az adatoknak mindig naprakésznek kell lenniük.
2. A bérbeadó kizárólagos felelősséggel tartozik a bejelentkezési adataiért, és hogy ezeket bizalmasan és biztonságosan kezeli.
3. A regisztrációs adatok elvesztése, visszaélése vagy egyéb károsodása esetén a bérbeadó az Interholidayt haladéktalanul köteles tájékoztatni.
4. A bérbeadó kizárólagos felelősséget vállal a Property-Cockpit-en végrehajtott vagy a felhasználói fiókjával kapcsolatos tevékenységekért.
5. Az Interholiday jogosult – de nem köteles – személyazonosság ellenőrzése, és igazolást kérhet a bérlőtől, az objektum létezésére és tulajdonjogának igazolására.

E) A bérlő reklamációja

Ha a bérlő az ott tartózkodása alatt a bérbeadónál panaszt tesz, ezt a bérbeadónak azonnali hatállyal meg kell oldania. A bérlő távozása utáni panaszokat (a jogosságától függetlenül) azonnal fel kell dolgozni, és rögtön meg kell válaszolni (maximum 7 napon belül). Abban az esetben ha a bérlő panaszát a bérbeadó a fent említett határidőn belül nem válaszolja meg, az Interholiday kártérítést szabhat ki a bérbeadóra. Az Interholiday további kártérítési igényét ez nem érinti. A szállásadó biztonsága érdekében az Interholiday az “Érkezési- és Elutazási jegyzőkönyv” használatát javasolja, amely a Property-Cockpit felületén megtalálható. A későbbi panaszok ezzel a jegyzőkönyvvel szinte mindig elkerülhetők.

F) A foglalás törlése a bérlő által

Az Interholiday lemondási díjat fizethet a bérlőnek a következő feltételek teljesülésekor:

  • a lemondott foglalást legalább 8 héttel az utazás megkezdése előtt foglalták, és ezt a foglalást bérbeadó visszaigazolta
  • a lemondás az utazás megkezdése előtti három héten belül történt
  • az Interholiday a teljes bérleti díjat megkapta a bérlőtől
  • a bérlő nem követel kártérítést az Interholiday-től
  • az objektumban a lemondás után az érintett időszak rendelkezésre állt az Interholiday számára, lehetséges foglalás biztosítására
  • a vonatkozó foglalásnál a fizetési mód nem “fizetés a helyszínen” volt
  • a bérbeadó írásban megerősíti, hogy az objektumot egyéb úton nem tudta az adott időszakban kiadni.

A sztornóköltségre vonatkozó igény érvényét veszti, ha a bérbeadó az objektumát az adott időszakban saját vendégekkel megtöltötte, vagy a Property-Cockpit felületén saját foglalással lezárta, így megakadályozva a további értékesítést. A bérbeadónak írásbeli nyilatkozatot kell küldenie az Interholiday számára a lemondási költségek igénylésére, amelyben biztosítja, hogy a lemondott időszakban az objektum nem volt foglalt. Abban az esetben, ha a bérlő nem fizeti be a lemondási díjakat, a bérbeadónak lehetősége van a bérlőtől közvetlenül követelni a lemondási díjakat.

G) Adók

A bérbeadó felelős a bérlésből eredő forgalmi-, szállás -, idegenforgalmi – vagy egyéb látogatói- és jövedelemadók (“adók”) bejelentéséért, levonásáért és nettó árába beszámításáért. Amennyiben jogilag megengedett, az Interholiday nem felelős a tulajdonosra vonatkozó adóterhek beszedésért, a bevallásért és a befizetésért.

H) Fogyasztóvédelem és használati jogok

1. A bérbeadó nem jogosult – az Interholiday által közvetített szerződéses feltételek teljesítésén kívül – a vendégekkel az Interholidayt megkerülve szerződéses kapcsolat létesítésére.
2. A bérbeadó az Interholiday beleegyezése nélkül nem jogosult az Interholiday információiból származó új adatait, pl: szerkesztett képeket, fordításokat vagy a kidolgozott objektumleírást felhasználni.
3. Az 1-2. pontban említett kötelezettségek megszegése esetén az Interholiday a bérbeadótól jogosult kártérítést követelni.

I) Levelezés, adatvédelem és a változtatás joga

1. A bérbeadó nyilatkozatai az Interholiday AG, Hinterbergstrasse 56, CH-6312 Steinhausen-be – a Holiday Home Group AG, Steinhausen csoport tagja – való megküldésével és átvételével lépnek érvénybe. Minden nyilatkozat esetében a kézbesítés és átvétel napja a mérvadó. Az e-mailben történő nyilatkozat akkor válik érvényessé, amikor az Interholiday a nyilatkozat kézhezvételét írásban is megerősítette.
2. A jelen szerződési feltételek minden korábbi megállapodást és szerződést feülírnak. Az Interholiday jogosult az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi szabályokat bármikor, különös tekintettel a piaci- vagy versenyhelyzetre és/vagy a jogi helyzetre, egyoldalúan módosítani.
3. Mindkét fél vállalja, hogy betartja az összes hatályos – különösen az adatvédelemre vonatkozó – törvényi rendelkezést. A bérbeadó egyáltalán nem jogosult a vendégek adatainak felhasználására, a foglalással kapcsolatos szükséges egyeztetéseken túlmenően. A Property-Cockpit használatával a bérbeadó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az Adatvédelmi szabályzat valamennyi előírását, mely bármikor megtekinthető a https://www.property-cockpit.com/hu/adatvedelem/ címen.

J) A választott bíróság és a választott bíróság eljárásának helye

1. A jelen ÁSZF-ből eredő, vagy azzal összefüggésben felmerülő jogviták – amennyiben törvényileg megengedett – kizárólag a svájci jog hatálya alá tartoznak, a törvényi összeütközések és az ENSZ Értékesítési Egyezmény (CISG / Bécsi Értékesítési Egyezmény) rendelkezéseinek kivételével.
2. A joghatóság helye a svájci Zug tartomány bírósága. Mindemellett az Interholiday fenntartja magának a jogot, hogy a bérbeadót a lakóhelyén bejegyzett általános joghatóságnál perelje be.

K) Záradék

Amennyiben az ÁSZF bármely pontja érvénytelenné, nehezen meghatározhatóvá vagy végrehajthatatlanná válnak, ez nem érinti az ÁSZF és a közvetítői szerződés érvényességét. A hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezést egy hatályos és végrehajtható rendelkezéssel kell helyettesíteni. Vitás esetekben az ÁSZF német változata a mérvadó https://www.property-cockpit.com/agb/, nem pedig a fordítás.