Impresum

Provozovatel webové stránky
Property-Cockpit AG
Hinterbergstrasse 56
CH-6312 Steinhausen
Schweiz
Obchodní rejstřík Zug: CH-170.3.030.163-4
Daňové číslo: CHE-113.313.673
Telefon: +41-41-5601230

Představenstvo: Matthias Henschel (předseda)
E-mail: info@property-cockpit.com

Odpovědný zástupce: Matthias Henschel

Administrátor: Heiko Dietz

Online redakce: Alexander Claashen

Vyloučení odpovědnosti
Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou péčí. Informace nejsou však vyčerpávající. Aktuálnost odpovídá době vyhledávání. Chyby při tisku a chyby jsou vyhrazeny.
Osoby podílející se na www.property-cockpit.com nemají žádný vliv na uspořádání a obsah event. odkazovaných stránek. V době propojení naší stránky s externími stránkami byl kontrolován obsah odkazovaných stránek. Změny na těchto stranách (a na všech podstránkách nebo na dalších propojených stranách) po době spojení již nejsou pro nás testovatelné. Z tohoto důvodu se tímto výslovně distancujeme od veškerého obsahu stránek spojených z nebo na webu www.property-cockpit.com

Obrazová dokumentace:

https://unsplash.com/
https://billionphotos.com/
https://www.pexels.com/
https://www.dreamstime.com
https://www.iconfinder.com